Skab flere leads gennem de sociale medier

Skab mersalg og brand værdi for DIN virksomhed ved hjælp af online visuelt content
Få flere leads gennem de sociale medier, som du kan bruge effektivt i din virksomhed.

Læs mere om hvordan du skaber flere leads gennem de sociale medier 2020

Skab flere leads gennem de sociale medier

  Inledning:

  Socale medier er blandt de platforme i verden, hvor man får mest for sine markedsføringskroner. Før i tiden var mange virksomheder begrænset af den store udgift, det var at reklamere på fjernsyn eller billboards, men i dag er markedet i langt højere grad åbent for mindre virksomheder, der kan komme i gang for få hundrede kroner. 

  Dette skyldes, at internettet har givet fri adgang til en stor portion opmærksomhed og skabt en meget længere såkaldt 'long tail distribution', hvilket betyder, at mange flere niche virksomheder kan nå ud til deres ideelle kunder. For større virksomheder betyder det især, at de er nødt til at bevæge sig hurtigt og følge med tidens trends. Dette gør de bl.a. gennem sociale medier, og med en smule kapital i ryggen kan de hurtigt bibeholde deres plads blandt de nye brands i vækst. Det kræver dog - ligegyldigt virksomhedens størrelse - at man skaber værdi og aktualitet gennem indhold, da det netop er dette indhold, sociale medier drejer sig om.

  Hvorfor er det så vigtigt?

  I en verden, hvor alting næsten er billigere at købe fra Wish eller Amazon, hvorfor skulle nogen så købe noget fra jeres virksomhed? 
  Det skal de netop, fordi i differentierer jer følelsesmæssigt på disse kanaler, og i sidste ende er det følelser, der sælger, selvom vi mennesker kan godt lide at bilde os selv ind, at vi er rationelle.

  I det følgende afsnit vil jeg komme med fem konkrete råd, der skaber brandværdi og genererer langsigtet salg.
  - alt sammen hvilket kan gøres organisk, hvor kun din tid er investeringen. Det skal dog siges, at processen kan fremskyndes og ekspanderes utrolig meget, hvis man vælger at bruge betalt annoncering

  Jeg vil dog under alle omstændigheder anbefale at have en organisk strategi på plads, inden man begynder at annoncere, da den organiske del er essentiel for, at jeres virksomhed bibeholder relevans.

  Skab flere leads gennem de sociale medier

  De 5 gode råd:

  1.

  Skab værdi, før du sælger

  2.
   
  Lav en stærk online marketing strategi

  3.
   
  Post en masse content / indhold.

  4.
   
  Udtænk et værdifuldt koncept

  5.
   
  Brug visuelt content

  1. Skab værdi, før DU sælger

  Du stopper ikke bare en person op på gaden og spørger, om I skal giftes. Du er nødt til at starte med meget lavere forpligtelse eller krav. Du skal nemlig skabe værdi for vedkommende, og du skal skabe det over en længere periode. Der er reelt set ingen forskel mellem menneske-til-menneske interaktion og virksomhed-til- menneske interaktion, da det i sidste er mennesker, der sidder i den anden ende i begge tilfælde.

  Det, man skal vide, er, at folk køber af to årsager: 
  Need-to-have og nice-to-have.
  Førstnævnte sammenligner sandsynligvis jeres produkt og pris med andre på markedet, men ligegyldigt hvilken af de årsager, de køber ud fra, så handler det om de følelser, de associerer din virksomhed og dit produkt med 
  - det handler om jeres brandværdi

  Du tænker måske, at mange køber ud fra pris, men hvis konkurrentens pris er lavere, men de har et ry for at have ringe kvalitet eller dårlig service, så opvejes prisen mod andre ting, og beslutningen tages på følelsesmæssig basis, der påvirkes af jeres og konkurrentens brand.

  Alle virksomheder har et brand, om de er bevidste om det eller ej, da folk altid vil forbinde virksomheden med noget andet end blot virksomheden selv. Det er nemlig sådan, vi mennesker kategoriserer og forstår omverden. Som mennesker får vi så mange input, at vi forsimpler ting i vores hukommelse, når vi kategoriserer dem. Det har det formål, at vi kan spare kognitiv energi, når vi skal navigere rundt i vores omgivelser

  Det betyder altså, at jeres kunder sjældent tænker reflekterende på jeres virksomhed, men i stedet tænker de som oftest overfladisk på virksomheden og mærker den forsimplede følelse, virksomheden giver dem - en følelse der er skabt af de associationer og sammenhænge, som kunden (bevidst og ubevidst) oplever virksomheden være en del af. Det bliver derfor ekstremt vigtigt for alle virksomheder, at de selv aktivt bestemmer i hvilken retning, de gerne vil have deres brand, og hvilke associationer de vil give. 

  Dette indebærer alt fra: produkt til indpakning, kundeservice, 'tone of voice' og markedsføringsmateriale. Det er især i jeres markedsføring, hvor I kan tage teten og sætte virksomhedens brand i forbindelse med helt specifikke emner og områder. At investere i sit brand er en langsigtet investering, der sikrer, at netop jeres virksomhed stadig vil have efterspørgsel og aktualitet mange år frem.
  Nu har vi altså snakket om, hvorfor værdi er vigtigt, men hvad er værdi så? 
  Vi ser værdi som en kognitiv stimulering hos modtageren.

  Noget der på den ene eller anden måde stimulerer dem nok til at bibeholde deres opmærksomhed i en periode. Jo længere en periode opmærksomheden kan bibeholdes, jo større er værdiskabelsen. Denne periode defineres ikke kun ud fra den reelle tid, indholdet konsumeres, men også ud fra dét modtageren tager med sig fra indholdet og husker eller handler efter, når de har set/hørt/følt/læst det, I har at fortælle.

  Lav en stærk online marketing strategi

  2. Lav en stærk online marketing strategi

  Først og fremmest er det vigtigt at behandle sociale medier på samme måde som alle andre salgskanaler. Lav en strategi for hvad, der skal postes, hvorfor det skal postes, og hvornår det skal postes. Det er altså her, I skal konkretisere jeres brand, og hvilken form for værdi, I gerne vil skabe på de forskellige platforme, samt bestemme hvilke platforme I gerne vil bruge.

  Vær så konkret som muligt, når I præciserer jeres budskab, for modtageren husker som regel meget lidt af det indhold, de konsumerer, og derfor skal buskabet være simpelt. Et eksempel kunne være en café, der gerne vil skabe et brand omkring sundhed - ét budskab, én følelse. Her vil det være en oplagt strategi at lave indhold, der netop fokuserer på sundhed. Måske har deres Instagram et tema, der drejer sig om tips & tricks til at lave hurtig, nem og sund mad derhjemme.

  Ved første øjekast virker det måske mærkeligt, at en café vil opfordre folk til selv at lave mad, men se på det sådan her: Du følger en café, der faktisk bidrager med noget positivt til din hverdag. Du kommer hjem en aften og er for udkørt til at lave mad, så I tager ud at spise. Hvor tror du, I tager hen? På en anonym café eller den café I allerede har et super positivt indtryk af? Og i løbet af 1-2 år hvilken café mon I så har besøgt flest gentagende gange?

  Alt dette er selvfølgelig også afhængigt af, at man har et godt produkt, der stemmer overens med kundens præferencer, men strategien handler om at skabe relevans og dermed positive associationer, som ender i, at målgruppen vælger netop dén café, når de ikke selv orker at lave mad.

  Formålet er altså nu bestemt, og herefter skal der laves en plan for, hvordan det skal eksekveres
  1. Hvem laver hvad og hvornår
  2. Skal I poste 1 gang dagligt, 4 eller 8 gange?
  4. Hvad skal der præcis postes og hvilken værdi skaber det for modtageren

  Det kunne evt. være billeder af den nemme, sunde mad med en lidt længere tekst om, hvorfor netop denne mad er sund og med et link til opskriften på deres hjemmeside.

  Nedskriv en plan, og hold dig til den! 
  Hvis ikke DU eksekverer, er alt andet ligegyldigt!

  3. Udgiv en masse relevant online indhold

  Den første tanke er måske, at meget indhold kan virke som spam, men det er det ikke, hvis man anvender den rigtige tilgang. Publicerer I indhold, der er værdifuldt for jeres målgruppe, vil det også være relevant for dem, at I poster meget. Om det er inspiration, viden eller bare underholdning, så er mennesker på sociale medier af én grund: for at konsumere indhold, der (forhåbentligt) er relevant for dem på den ene eller den anden måde. 

  Der vil selvfølgelig altid være nogle, der ikke ser værdien i jeres indhold og derfor føler det som spam, men det er en lille pris at betale for alle dem, der faktisk finder det interessant og værdifuldt. Hvis du følger en café, der går op i sundhed, og du ved, de poster billeder med tilhørende tekst om madens sundheds-værdi, så er der stor sandsynlighed for, at du følger andre lignende konti. Så om modtageren af jeres indhold konsumerer indhold fra 10 forskellige, men lignende konti eller fire opslag fra jeres virksomhed og seks opslag fra seks andre virksomheder, har i sidste ende ingen betydning for selve
  modtageren.

  Desto mere indhold I publicerer, desto større reach får I. Desuden vil jeres større tilstedeværelse også skabe overfladisk top-of-mind awareness, da modtageren vil blive mindet om jeres virksomhed
  flere gange dagligt.

  Sociale medier er de platforme, der har allermest opmærksomhed online, og måden at få del i denne opmærksomhed er ved at publicere indhold
  Vil du have mere opmærksomhed? Så publicer mere indhold og mere relevant indhold. Hvis I ikke gør det, så går I glip af opmærksomhed på jeres område, og I går derfor glip af nye potentielle kunder.

  Udgiv en masse relevant online indhold
  Over 50% af indlæget er nu læst!
  50%

  4. Udtænk et værdifuldt koncept

  Som nævnt i punkt 1 definerer vi værdi ved den periode, indholdet påvirker modtageren. Derfor er det oplagt at lave long-format indhold, der kan skabe en dybere 'connection' til modtageren; noget målgruppen kan fordybe sig i, og som påvirker dem på et dybere psykologisk niveau end blot den overfladiske konsumering, dette er muligt ved hjælp af visuelt content og videoproduktion.

  Du kan nu spørger dig selv:
  Hvad har den største indvirkning på dig? En bog eller en artikel, du læser på nettet? 
  Hvis begge dele er lige relevante, så vil jeg gætte på, at bogen har haft større psykologisk gennemslagskraft, da indholdet er mere dybdegående og i større grad inddrager dig i bogens stemning og univers.

  Nu har vi altså lokaliseret tre ting, der er essentielt for værdiskabelse: Relevans, tidsperiode og dybde i indholdet. Så mht. eksemplet ovenfor skaber bogen altså den største værdi, fordi relevansen for bogen og artiklen er den samme, perioden for indholdet i bogen er længere og dybere, men havde artiklen været mere relevant end bogen, havde dén givet den største værdi til modtageren
  Dette skyldes, at til trods for artiklen har mindre dybde, så sikrer indholdets relevans, at perioden for stimuleringen bliver længere.

  Det er selvfølgelig ikke alle, der møder jeres virksomhed, der vil konsumere denne dybere værdi, fordi det også bruger af deres tid, men de, der gør, vil være superfans af virksomheden og meget tilbøjelige til at handle hos jer.
  Det lange format er selvfølgelig afhængigt af platformen, og en 30 minutters video egner sig nok bedre til eksempelvis jeres website eller YouTube end til Facebook og Instagram

  På de to sidstnævnte kunne man til gengæld give en lidt mere overfladisk værdi, der efterfølgende gav mulighed for at gå videre til det længere format. For at vende tilbage til punkt 1, så skal man skabe værdi med lav forpligtelse, før man kan forvente at nogen vil bruge sin tid på at se long-format indhold, der skaber værdi. Det er igen baseret på associationer, og modtageren skal vide, at indholdet i længere format rent faktisk ér værdiskabende og relevant, før de investerer sin tid i det. Samtidig spiller relevans en rolle i form af platformen, da der er forskellig brugeradfærd på de forskellige platforme.

  5. Brug visuelt content

  Valget af medie er selvfølgelig afhængigt af den platform, I vælger at bruge, men bruger I en visuel platform, er det essentielt at anvende video som format. Video er favoriseret af eksempelvis Facebooks algoritme, hvilket betyder, at du når ud til flere personer med en video, end du gør med billede eller tekst. Derudover er YouTube verdens andens største søgemaskine, og den er selvfølgelig videobaseret.
  Derudover er video lettere at konsumere, da det spiller på flere sanser og kan bruge disse sanser til at underbygge budskabet på en måde, der konsumeres underbevidst.

  Det er lettere at fortælle en engagerende historie, når det er muligt at trække på flere sanseinput, men det er især den lette konsumerings skyld, at video er en sand vinder. Som nævnt i punkt 4 skal modtageren i starten få maksimum værdi ved minimal investering for fortsat at konsumere jeres indhold, og her er video perfekt. 

  Kan I åbne op for modtagerens positive associationer til jeres virksomhed på denne måde, kan I lidt ad gangen bede modtageren om større og større investering af sin tid, og vedkommende får dermed større følelsesmæssigt tilhørsforhold til jeres virksomhed - og det er netop disse følelser, der skaber et succesfuldt salg

  Du er sikkert langt mere tilbøjelig til at støtte din brors, mosters eller kammerats forretning end konkurrentens, og det er de samme følelser, der er i spil her. 
  Det virker måske ekstremt at sammenligne en video fra en virksomhed med forholdet til familiemedlemmer og venner, men ser man på den tendens, der er til, at folk føler, de kender de kendte personligt uden at have mødt dem, men blot har set dem på fjernsynet mm. - så ses det tydeligt, hvordan vi mennesker "snyder" os selv, når vi ser video.
  Fx den velkendte sætning "Hej jeg hedder Lars larsen og jeg har et god tilbud til DIG."
  Ekspert i salgspsykologi 
  og adfærdsdesign
  Buster M. Larsen
  Ejer & produktionsleder
  buster@badutfilm.com+45 42 40 95 59

  Kan jeg hjælpe dig?

  Da du allerede har vist interesse for mit blogindslag, vil jeg give dig 10% på din første ordre, så du kan få en salgsvideo / video til virksomhed, arrangement eller som privat
  Intet er umuligt, så lad os tag en kort snak. 

  Læs mere om mine løsninger her: badutfilm.com
  Få 10% rabat!
  .

  BADUTFILM BLOGs

  Skab mersalg og brand værdi for DIN virksomhed ved hjælp af online visuelt content. Gratis tricks og guides til hvordan DU fremstår mere professionelt online.
  Et samarbejde imellem BADUTFILM og Salgspiloterne.dk
  Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram